Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

Erhverv

Hovederhvervet på Alrø er naturligvis landbrug. Størstedelen af øens areal er opdyrket, og tidligere var der mange mindre gårde og husmandsteder, men i dag dyrkes jorden primært af de 4 største gårde.

Der bor mange andre selvstændige erhvervsdrivende på Alrø, og de kan findes indenfor følgende fagområder:

 • reklame og kliché
 • tømrervirksomhed
 • fremstilling og salg af naturprodukter
 • panérmix
 • planteavl/frugtplantage
 • opmåling og ledningsregistrering
 • skribent- og forfattervirksomhed
 • revision
 • musiker
 • kunstmaleri/håndarbejde
 • café, restaurant og kaffehus

Alt i alt en meget alsidig skare, som er med til at sætte sit præg på lokalsamfundet.