Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

Mødereferater

Nedenfor finder du referater fra møderne i Forsamlingshusets bestyrelse.

2019:

2019-05-05 Alrø forsamlingshus – Opdateret opgaveliste
2019-04-02 Mødereferat
2019-03-11 Mødereferat