Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

4. Medarbejdere

Sognepræst:
Sognepræst, cand. theol.
Marianne Lyst
Fallingvej 1, Gylling
8300 Odder
Tlf. 86 55 10 50
ml@km.dk

Menighedsrådet:

Menighedrådets opgave er at sikre den kirkelige trivsel i sognene og sørge for alt det praktiske omkring kirken lokalt.

Formand:
Lone Riis
Karen Jeppesgade 13
8300 Odder
Tlf.: 21277019
lriis@hotmail.com

Næstformand og kontaktperson:
Bente Midtgård Rasmussen
Alrøvej 374, Alrø
8300 Odder
Tlf.: 86 55 21 42
Mob: 20 64 31 51
degnsminde@mail.dk

Sekretær:
Susanne Larsen
Otto Møllersgade
8300 Odder

Tlf.: 30545598
susannelarsen82@gmail.com

Kirkeværge 
Gylling:
Erling Mikkelsen
Lilliensborgvej 70
8300 Odder
Tlf.: 40231867

Mob: 20 64 31 51
Gem.krabnab@gmail.com

Kirkeværge 
Alrø:
Ole Andersen
Alrøvej 356
8300 Odder

Tlf.: 52370256
kannegaard10@gmail.com

Kasserer:
Trine Ladegaard Fogh
Alrøvej 395
8300 Odder

Tlf.: 30237680
Trineladegaard87@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:
Marianne Vadgaard Christensen
Malskærvej 6
8300 Odder


Tlf.: 51780802
mariannevadgaard@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:
Yvonne Klitgaard
Sørensen
Alrøvej 356
8300 Odder


Tlf.: 52389843
Yvonneklitgaard@yahoo.dk

Kirkens ansatte:

Kirkesanger: 
Gitte Møller Them
Mob: 60 80 73 33
gmthem@outlook.com

Graver: 
Jens Theodor Pedersen
Bilsbækvej 34,
8300 Odder
Mob: 30 33 78 60

Kirketjener:
Tove Sloth Lave
Alrøvej 326
8300 Odder
Tlf.: 71755209
Kirketjener.alroe@gmail.com  

Organist:
Inger Larsen
Horskærvej 60, Gyllingskov
8300 Odder
Tlf.: 86 55 11 55