Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

3. Kontakt

Præst:
Sognepræst, cand. theol.
Marianne Lyst Fallingvej 1, Gylling
8300 Odder
Tlf. 86 55 10 50
ml@km.dk

Næstformand og Kontaktperson:
Bente Midtgård Rasmussen
Alrøvej 374, Alrø
8300 Odder
Tlf.: 86 55 21 42
Mob: 20 64 31 51
degnsminde@mail.dk

Graver/kirketjener:
Jens Theodor Pedersen
Bilsbækvej 34
8300 Odder
Mob: 30 33 78 60
graver@oertingfallingkirker.dk

Henvendelse vedr.:

Fødsel:
Gifte forældre skal ikke indberette, da information sker automatisk Ugifte forældre får udleveret en ansvars- og omsorgserklæring, som skal afleveres til præsten i bopælssognet.

Dåb:
Aftale om dåbsdag og anmeldelse af navn og faddere sker til præsten. Der skal være mindst 2 og højst 5 faddere. Hvis forældre til barnet bærer barnet, skal der herudover være mindst 2 faddere.
Se også: www.folkekirken.dk/index.php?id=75

Navngivning:
Henvendelse til præsten senest seks måneder efter barnets fødsel.

Bryllup:
Bryllupsdato aftales med præsten og en prøvelsesattesten udfærdiges af Borgerservice i parrets bopælssogn. Attesten afleveres hos præsten sammen med navn og adresse på 2 vidner.
Se også: www.folkekirken.dk/index.php?id=70

Begravelse og bisættelse:
Dødsfaldet skal anmeldes til præsten inden for 2 dage. Aftale vedrørende tid og sted for begravelse/bisættelse aftales med præsten.

Relevante blanketter hentes ved: www.personregistrering.dk
Se også: www.folkekirken.dk/index.php?id=76