Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

1. Gudstjenester

Højmesse i Alrø Kirke

1. Der ringes tre gange med kirkeklokken. Sidste ringning slutter med bedeslag (3×3) 
2. Organisten spiller præludium
3. Kordegn læser indgangsbøn
4. Indgangssalme
5. Hilsen. Præst: Herren være med jer Menighed: Og med din ånd!
6. Kollekt (bøn)
7. 1. Læsning Menigheden rejser sig Fra Det Gamle Testamente (1. læsning udelades, når der er dåb)
8. Salme
9. 2. Læsning Fra Det Nye Testamente 9) Trosbekendelsen (synges i kor) Menigheden rejser sig Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
(Ved dåb er trosbekendelsen v. dåben)

10. Salme før prædiken
11. Evangelielæsning: Præst: Dette hellige evangelium skriver… Menigheden rejser sig og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!

12. Prædiken
13. Kirkebøn
14. Den apostolske velsignelse
Menigheden rejser sig
15. Salme
EVT. DÅB (
Dåbssalme 448 synges før dåben og efter dåben synges salmen om dåbslyset – Se bagerst i kirkens salmebøger)

16. Nadver. Præst: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn.
17. Salme Hellig, hellig, er Herren, Gud den almægtige Himlen og jorden er fuld af din herlighed Hosianna i det højeste! Præst: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn. Menighed: Hosianna i det højeste Nadverbøn og Fadervor (i kor)
18. Indstiftelsesordene Menigheden rejser sig
19. Salme: O du Guds Lam! Med korsets skam, du bar al verdens synder; derfra al trøst begynder; miskundelig forbarm du dig.
20. Nadvermåltid
21. Salme (evt. kun et vers)
22. Slutningskollekt (takkebøn)
23. Velsignelse Menigheden rejser sig, Korsvar 3 X Amen
24. Salme
25. Udgangsbøn
26. Postludium (orgelspil)