Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

Borger- & Idrætsforening

Bestyrelse

Formand – Jan Clemmensen
(Grønvej 8, 8300 Odder, 8655 2098, groenvej@live.dk)

Næstformand – Gitte From Andersen
(Alrøvej 344C, 8300 Odder, 2029 0629)

Kasserer – Bente Midtgaard Rasmussen
(Alrøvej 374, 8300 Odder, 8655 2142, degnsminde@mail.dk)

Børnekasserer – Annette Liboriussen
(Alrøvej 342, 8300 Odder, 8655 2425, annette@liboriussen.com)

Børneaktiviteter – Toke Elmelund Lindeskov
(Alrøvej 386, 8300 Odder, 8655 4546, tokelindeskov@gmail.com)

Børneaktiviteter – Mette Worup
(Alrøvej 388, 8300 Odder, 3133 2767, hoejsgaard45@hotmail.com)

Formål

Alrø Borger- & Idrætsforening er, som navnet antyder, en sammenlægning af tidligere tiders Borgerforening og Idrætsforening i traditionel forstand, og varetager derfor en lang række interesser og aktiviteter. Størstedelen af øens beboere er medlem af foreningen.

På borgersiden er foreningen øens talerør overfor Odder Kommune, og varetager Alrøborgernes interesser af enhver art. Samtidig er foreningen også omdrejningspunktet for en stor del af de faste sociale aktiviteter på øen.

På idrætssiden sørger foreningen for en bred vifte af idrætslige aktiviteter, og er der ønske om nye aktiviteter, er der grundet foreningens beskedne størrelse ikke så langt fra ord til handling, dog med de begrænsninger en lille forenings økonomi sætter.

Aktiviteter

På idrætsprogrammet er bl.a. petanque, kajakroning og sommeraktiviteter for børn og voksne. Hvis der er interesse for andre aktiviteter, så sætter vi dem i gang – her er ikke så langt fra ord til handling…

Af faste sociale arrangementer kan bl.a. nævnes standerhejsning, sommerfest, høstfest, juletræsfest, fastelavnsfest og Skt. Hans Bål, men udbuddet af arrangementer tilpasses løbende borgernes ønsker.