Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

Punkter til drøftelse

På den stiftende generalforsamling blev følgende drøftet, og punkterne er allerede indsendt til kommunen til drøftelse ved førstkommende møde:

  • Renovering af overfladen på molen, samt forskønnelse af P-området.
  • Måling af hastighed inden for bygrænsen.
  • Den dårlige mobildækning på Alrø.
  • Fibernet til Alrø.
  • Parkering på vej og ved mole (campering).
  • Midterstribe på Alrøvej i hele sin længde.( især i kurver).